Zamek na wzgórzu w Bratysławie

Działki na sprzedaż Piaseczno

Ogromny Zamek w Bratysławie znajduje się na wzgórzu wznoszącym się 85 metrów ponad poziomem rzeki Dunaj. Stanowi symbol Słowacji. Takie warowne budowle istniały już w Bratysławie w okresie starożytności. Wzgórze stanowiło akropol dla znajdującej się w dole celtyckiej osady. Na początku średniowiecza wzgórze wraz z całą sąsiednią okolicą znajdowało się we władzy Węgrów. W XI i XII wieku powstał na nim przedromański kamienny pałac. W pierwszej połowie XV wieku przeprowadzono przebudowę w wyniku, której powstał zamek w stylu gotyckim, nazywany również zamkiem zygmuntowskim. (W 1427 roku król Zygmunt Luksemburski wydał rozkaz wybudowania dwupiętrowego zamku, który został otoczony wałami i fosami wodnymi.) 100 lat później dokonano zmian w stylu barokowym i wczesnego renesansu.

Zamek na wzgórzu w Bratysławie

Ostatnim etapem budowlanym, który przyniósł wiele zmian w wyglądzie zamku były działania zainicjowane przez Marię Teresę. Z jej rozkazu usunięto wszystkie fortyfikacyjne elementy budowlane zamku, a także udoskonalono funkcjonalność mieszkalną zamku na najwyższym poziomie. Zamek stał się wtedy symbolem luksusu. W 1768 roku we wschodniej części pałacu dobudowano Teresianum - będący najciekawszym obiektem całej budowli. Znalazły w nim swoje miejsce cenne dzieła artystyczne, galeria oraz biblioteka. Zamek w Bratysławie otaczały dwa ogrody francuskie, a także letni i zimowy pawilon jeździecki oraz liczne tarasy.

W XVIII wieku Zamek w Bratysławie został oddany pod opiekę Kościoła Katolickiego. W XIX wieku powstały tu koszary. Budowla była przebudowywana z powodu zniszczeń powstałych podczas pożaru w 1811 roku. Zamek rozpoczęto odbudowywać dopiero w latach 50-ych XX wieku. W 1968 roku ukończono rekonstrukcję Pałacu Zamkowego.

Współcześnie na Zamku w Bratysławie znajdują się pomieszczenia reprezentacyjne prezydenta Słowacji, a także słowackiego parlamentu. Swoje ekspozycje posiada w zamku również Muzeum Historyczne będące częścią Słowackiego Muzeum Narodowego. Punkt widokowy znajduje się w najstarszej części zamku - pochodzącej z XIII wieku, z którego można podziwiać rozległą panoramę miasta i okolic. (Mieści się on w południowo-zachodniej wieży, nazywanej Koronacyjną, gdzie dawniej przechowywane były klejnoty koronacyjne.) Barokowa cześć zamku (kaplica) została przeznaczona na Salę Muzyczną. Podczas letnich wakacji zamek stanowi miejsce, w którym urządzane są Letnie Uroczystości Szekspirowskie, turnieje rycerskie, uroczystości zamkowe, a także liczne pokazy twórczości ludowej.

Działki Kielce

Galeria

Przepiękne miejsca w Bratysławie

Działki Lublin

Bratysława

Posąg na starym mieście

Bratysława nocą

Zamek na wzgórzu

Plac w Bratysławie

Dunaj nocą

Rzeźba w Bratysławie